TIN NỔI BẬT

Đắk Lắk: Trên 1 tỷ đồng là tổng kinh phí thực hiện cho Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2016

Ngày 8/4/2016 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 947/QĐ-UBND về Ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016. Tổng kinh phí thực hiện cho Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016 là 1,105 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong đó tỉnh...