Số / ký hiệu 35/2022/NÐ-CP
Nội dung trích yếu Ngày 28/5/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế
Ngày ban hành 09/06/2022
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Trung ương
Ghi chú
File đính kèm: ND 35-đã nén.pdf