Số / ký hiệu 15/2021/NÐ-CP
Nội dung trích yếu Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Ngày ban hành 03/03/2021
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Trung ương
Ghi chú
File đính kèm: 15_2021_ND-CP_466771.doc