Số / ký hiệu 04/2022/NÐ-CP
Nội dung trích yếu Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ
Ngày ban hành 06/01/2022
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Ghi chú
File đính kèm: Nghị định 04.pdf