Số / ký hiệu 59/2020/QH14
Nội dung trích yếu Luật Doanh nghiệp.
Ngày ban hành 17/06/2020
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Ghi chú
File đính kèm: Luật DN 59.pdf