Số / ký hiệu 47/2021/NÐ-CP
Nội dung trích yếu Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.
Ngày ban hành 01/04/2021
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Ghi chú
File đính kèm: Nghị định 47-HD luật DN.pdf