Số / ký hiệu 01/2021/NÐ-CP
Nội dung trích yếu Nghị định về đăng ký doanh nghiệp.
Ngày ban hành 04/01/2021
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Ghi chú
File đính kèm: Nghị định 01-ĐKDN.pdf