Số / ký hiệu 61/2020/QH14
Nội dung trích yếu Luật Đầu tư
Ngày ban hành 17/06/2020
Hình thức văn bản Luật, bộ luật
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Trung ương
Ghi chú
File đính kèm: Luat Dau tu nam 2020.pdf