Số / ký hiệu 25/2020/NÐ-CP
Nội dung trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Ngày ban hành 28/02/2020
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Trung ương
Ghi chú
File đính kèm: Nghi dinh 25.2020 - Copy 1.pdf