Số / ký hiệu 31/2021/NÐ-CP
Nội dung trích yếu Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Ngày ban hành 26/03/2021
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Trung ương
Ghi chú
File đính kèm: 05.2020.NQ-HĐND.pdf