Số / ký hiệu 03/2021/TT-BKHÐT
Nội dung trích yếu Mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam
Ngày ban hành 09/04/2021
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Trung ương
Ghi chú
File đính kèm: TT03.pdf