Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019

Cập nhật : 06/03/2019 2:53:00 CH - Số lượt đọc : 1357

Ngày 04/3/2019 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 461/QĐ-UBND V/v Quyết định ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2019.

 

 

Xin xem nội dung tại đây

Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu