Phối hợp tuyên truyền, xử lý hành vi mạo danh cơ quan quản lý nhà nước để lừa đảo bán sách, tham gia tập huấn, đào tạo

Cập nhật : 13/03/2020 7:15:00 SA - Số lượt đọc : 144

Ngày 11/3/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk ban hành Công văn số 524/SKHĐT-ĐTG gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Chủ đầu tư về việc phối hợp tuyên truyền, xử lý hành vi mạo danh cơ quan quản lý nhà nước để lừa đảo bán sách, tham gia tập huấn, đào tạo. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Đắk Lắk, Báo Đắk Lắk, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ban, ngành của tỉnh thông tin đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết, nhằm cảnh giác, phòng tránh các hành vi mạo danh nêu trên. Trường hợp phát hiện các tổ chức, cá nhân có hành vi mạo danh, đề nghị báo cơ quan công an, cung cấp thông tin để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin khác
 
1 2 3 4 5 ...
Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu