Đắk Lắk: Quyết định thu hồi 274,1m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH MTV cà phê Buôn Ma Thuột

Cập nhật : 11/11/2016 9:57:00 SA - Số lượt đọc : 1117

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3297/QĐ-UBND về việc thu hồi 274,1m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH MTV cà phê Buôn Ma Thuột; giao cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột để xây dựng công trình Đường vành đai phía Tây, thành phố Buôn Ma Thuột (hạng mục Nút giao thông Hà Huy Tập và Đường vành đai phía Tây).

Theo đó, Thu hồi 274,1m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH MTV cà phê Buôn Ma Thuột; giao diện tích đất nêu trên cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình Đường vành đai phía Tây, thành phố Buôn Ma Thuột (hạng mục Nút giao thông Hà Huy Tập và Đường vành đai phía Tây).
Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Tờ trích lục bản đồ địa chính số 1222/TL-VPĐKĐĐ do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 26/10/2016.
UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc thu hồi, bàn giao đất ngoài thực địa; chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh trực thuộc Sở thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính.
UBND thành phố Buôn Ma Thuột có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, ranh giới, diện tích đất được giao; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành khi sử dụng đất.
Đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm phát triển qũy đất tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
T.C

Tin khác
 
1 2
Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu