Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2030

Cập nhật : 21/10/2020 2:31:00 CH - Số lượt đọc : 127

Ngày 08  tháng  7   năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND thông qua Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức tham gia đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tạo mặt bằng đảm bảo về cơ sở hạ tầng, môi trường để kêu gọi, xúc tiến đầu tư các dự án công nghiệp có tiềm năng, lợi thế phát triển ở địa phương
Xem chi tiết tại đây

Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu