Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020

Cập nhật : 12/05/2020 7:53:00 SA - Số lượt đọc : 852

Ngày 08/5/2020 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 986/QĐ-UBND về Quyết định ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2020. 


Theo file đính kèm

Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu