Thông báo Hỗ trợ tài chính đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Qũy phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cập nhật : 03/01/2020 8:09:00 SA - Số lượt đọc : 190

Ngày 02/01/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông báo số 06/TB-SKHĐT gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội DN tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh về việc Hỗ trợ tài chính đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Qũy phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó Thông tin chi tiết về mức lãi suất vay ưu đãi, hướng dẫn quy trình và thủ tục nộp hồ sơ được đăng tại Website http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn. Các đơn vị có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp theo địa chỉ: Qũy Phát triển DNNVV (Phòng Hỗ trợ Doanh nghiệp) số 06B Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội; ĐT: 024 379 57855 (số máy lẻ 202/204)

Đính kèm Thông báo số 06 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tin khác
 
1 2 3 4 5 ...
Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu