Khảo sát doanh nghiệp để phục vụ xây dựng “Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030”

Cập nhật : 28/09/2019 8:54:00 SA - Số lượt đọc : 212

Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương, dự toán Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030, trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư Đề án.

Để phục vụ cho việc xây dựng Đề án nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức điều tra, khảo sát một số nội dung liên quan đến thực trạng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, cũng như hỗ trợ của Nhà nước đối với các đơn vị trong thời gian qua theo hình thức gửi Phiếu khảo sát. Tất cả các thông tin trong Phiếu khảo sát do các đơn vị cung cấp chỉ sử dụng cho mục đích thống kê, nghiên cứu và bảo mật theo quy định.
Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm hỗ trợ, cung cấp đầy đủ thông tin trong phiếu khảo sát và đóng dấu treo của đơn vị vào Phiếu khảo sát và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Doanh nghiệp Kinh tế tập thể và tư nhân – 17 Lê Duẩn, Tp.BMT – đ0t: 02623.843354).
 T.C

Tin khác
 
1 2 3 4 5 ...
Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu