Đắk Lắk: UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông Báo số 263/TB-VPCP về phát triển du lịch

Cập nhật : 09/11/2016 3:13:00 CH - Số lượt đọc : 741

Ngày 01/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn 8749/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Thông Báo số 263/TB-VPCP ngày 30/8/2016 của Văn phòng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đổi mới tư duy  phát triển và tổ chức thực hiện đồng bộ hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ của các Bộ, ngành và văn bản của địa phương. Định kỳ 6 tháng báo cáo tình hình triển khai thực hiện và các vấn đề phát sinh, gửi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để phối hợp giải quyết, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Căn cứ tình hình phát triển du lịch tại địa phương và khả năng ngân sách, giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở, ngành liên quan và các địa phương nghiên cứu xây dựng đề án, chương trình nhằm phát huy và khai thác tốt  các tiềm năng du lịch, các danh lam, thắng cảnh, giá trị văn hoá gắn với giữ gìn, truyền thống, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; chỉ đạo các tổ chức, cá nh6an kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đầu tư xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn, hệ thống cung cấp nước sạch tại các điểm tham quan, điểm dừng nghỉ đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch tại địa phương.
Hiệp hội Doanh nghiệp và Hiệp hội du lịch tỉnh tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức, quản lý, điều hành để thực sự là cầu nối của các doanh nghiệp, thu hút nhà đầu tư chiến lược, nắm bắt khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị chính đáng của hội viên, doanh nghiệp để đề xuất đến cơ quan thẩm quyền của tỉnh giải quyết hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị xã hội khác chỉ đạo tổ chức các đoàn thể của mình phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai cuộc vận động, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tích cực tham gia phong trào làm lành mạnh môi trường kinh doanh du lịch, lồng ghép nội dung vận động đoàn viên, hội viên ở cơ sở tham gia phong trào lành mạnh môi trường kinh doanh du lịch, đảm bảo an toàn, văn minh, thân thiện.
T.C

Tin khác
 
1 2
Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu