Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018

Cập nhật : 29/03/2018 3:00:00 CH - Số lượt đọc : 1082

Ngày 27/6/2018 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 1450/QĐ-UBND V/v Quyết định ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2018.


Theo file đính kèm

Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu