Ban hành Đề cương Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật : 29/10/2015 8:39:00 SA - Số lượt đọc : 297

UBND tỉnh có Quyết định số 794/QĐ-UBND, ngày 06/4/2015 ban hành Đề cương Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu