UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, xã Krông Nô, huyện Lắk

Cập nhật : 10/11/2016 9:30:00 SA - Số lượt đọc : 915

Ngày 28/10/2016  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3235/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, xã Krông Nô, huyện Lắk.

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình với các nội dung chính sau: Tên công trình: Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, xã Krông Nô, huyện Lắk do UBND huyện Lắk làm chủ đầu tư. Mục tiêu đầu tư xây dựng nhằm giúp học sinh của 03 xã Krông Nô, Nam Ka và Ea R’bin có điều kiện học trung học phổ thông gần nhà, không phải đi học cách xa nhà 40-70km như hiện nay, tiết kiệm kinh phí cho gia đình và xã hội; nhằm đổi mới và nâng cao chất lương giáo dục, đạt trường chuẩn quốc gia vào năm tới, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo chỗ học tập cho 500 đến 600 học sinh, đáp ứng đủ chỗ làm việc, giảng dạy của giáo viên và đủ chỗ cho giáo viên ở xa có nơi ở lại yên tâm công tác; quy mô đầu tư xây dựng (gồm nhà lớp học 8 phòng, nhà thực hành thí nghiệm và thư viện giáo viên học sinh, nhà hiệu bộ và các phòng bộ môn, nhà công vụ giáo viên, nhà bảo vệ, nhà để xe giáo viên, học sinh…). Địa điểm xây dựng tại xã Krông Nô, huyện Lắk-tỉnh Đắk Lắk, với diện tích sử dụng đất 12.205m2 thuộc loại, cấp công trình dân dụng, cấp III. Tổng mức đầu tư 26,946 tỷ đồng, từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh bố trí cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo; hình thức quản lý dự án thực hiện theo Công văn số 4579/UBND-CN ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; thời gian thực hiện vào năm 2017 – 2019.
UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Lắk chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quyết định này và quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giám đốc các Sở Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Lắk và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
T.C

Tin khác
 
1 2
Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu