Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường

Cập nhật : 10/11/2015 4:33:00 CH - Số lượt đọc : 468

Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường

Nội dung (file đính kèm)

Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu