Quyết định ban hành Quy định về đầu tư, lộ trình và chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

21/08/2023 10:03

Quyết định ban hành Quy định về đầu tư, lộ trình và chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

08/06/2022 10:29

Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg ngày 09/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

15/06/2021 09:49

Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg  ngày 29/6/2011 và Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg  ngày 10/9/2018.

Quyết định Ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh tỉnh Đắk Lắk

15/06/2021 09:48

Ngày 20/5/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND V/v Quyết định Ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh tỉnh Đắk Lắk.

Nghị định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

15/06/2021 09:47

Ngày 17/4/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

11/11/2020 10:19

Ngày 06/4/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam