Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

07/06/2023 14:26

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

02/06/2023 08:04

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

01/06/2023 10:36

Điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

11/10/2022 14:17

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

11/10/2022 14:16

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

11/10/2022 08:24

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

29/09/2022 13:59

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

27/09/2022 16:22

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

27/09/2022 07:40

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

21/09/2022 15:59

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

22/08/2022 16:09

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

05/08/2022 16:24

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

28/07/2022 16:30

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

27/07/2022 14:49

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

27/07/2022 14:45

Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk