Chương trình gặp gỡ doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk và Bang Odisha - Ấn Độ

30/11/2023 14:30

Sáng 30/11, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Chương trình gặp gỡ doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk và Bang Odisha - Ấn Độ.

Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2023

02/04/2023 10:39

Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2023

Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên tại Lâm Đồng

21/11/2022 08:18

Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên tại Lâm Đồng

Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2022

09/06/2022 14:37

Sáng 28/4, cùng với sự đồng hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Đắk Lắk tổ chức “Hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2022”, tại TP. Buôn Ma Thuột với chủ đề “Thu hút đầu tư phát triển bền vững nông nghiệp hàng hóa tập trung, gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm”.

Đắk Lắk: Trên 1 tỷ đồng là tổng kinh phí thực hiện cho Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2016

15/06/2021 08:51

Ngày 8/4/2016 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 947/QĐ-UBND về Ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016. Tổng kinh phí thực hiện cho Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016 là 1,105 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong đó tỉnh giao dự toán cho Sở KH&ĐT là 825 triệu đồng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp là 280 triệu đồng.

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019

15/06/2021 08:50

Ngày 04/3/2019 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 461/QĐ-UBND V/v Quyết định ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2019.

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020

15/06/2021 08:48

Ngày 08/5/2020 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 986/QĐ-UBND về Quyết định ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2020.