Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Cửa hàng phụ tùng ô tô Viên tại thửa đất số 1628 và 1629, tờ bản đồ số 19, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk của Công ty TNHH Vien Đắk Lắk.

27/11/2023 16:47

Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Cửa hàng phụ tùng ô tô Viên tại thửa đất số 1628 và 1629, tờ bản đồ số 19, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk của Công ty TNHH Vien Đắk Lắk.

Thông tin kêu gọi nhà đầu tư đăng ký dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

27/11/2023 16:41

Thông tin dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Thông tin kêu gọi nhà đầu tư đăng ký dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt Cư Prông tại xã Cư Prông, huyện Ea Kar (2)

27/11/2023 16:29

Thông tin dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt Cư Prông tại xã Cư Prông, huyện Ea Kar

Thông tin kêu gọi nhà đầu tư đăng ký dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt tại xã Cư Prông, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

27/11/2023 16:08

Thông tin dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt tại xã Cư Prông, huyện Ea Kar

Thông tin kêu gọi nhà đầu tư đăng ký dự án Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu Macca Ea Kar tại xã Cư Prông, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

27/11/2023 15:38

Thông tin dự án Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu Macca Ea Kar tại xã Cư Prông, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tại xã Hòa An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

10/11/2023 16:52

Thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất dự án: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tại xã Hòa An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

Thông tin kêu gọi nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến đá xây dựng tại thôn 1, xã Ea Trul, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

02/11/2023 14:11

Thông tin kêu gọi nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến đá xây dựng tại thôn 1, xã Ea Trul, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Giấy mời Tham dự Hội thảo về hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

02/10/2023 10:05

Giấy mời Tham dự Hội thảo về hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Các sự kiện diễn ra trong Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2023

02/10/2023 09:51

Các sự kiện diễn ra trong Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2023

Giấy mời tham dự Lễ Khai mạc, Bế mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2023

02/10/2023 09:26

Giấy mời tham dự Lễ Khai mạc, Bế mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2023

Thông cáo báo chí về các sự kiện trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2023

25/09/2023 14:52

Thông cáo báo chí về các sự kiện trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2023

Thông tin dự án: Nhà máy chế biến gỗ dăm

21/09/2023 14:08

Thông tin dự án: Nhà máy chế biến gỗ dăm

Thông tin dự án: Siêu thị và dịch vụ tổng hợp.

18/09/2023 14:22

THÔNG TIN KÊU GỌI NHÀ ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN TẠI THỊ TRẤN PƠNG DRANG, HUYỆN KRÔNG BÚK, TỈNH ĐẮK LẮK

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2023

18/09/2023 07:56

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2023 sẽ diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện ý nghĩa