Đăng ký nhu cầu tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực về xúc tiến đầu tư.

11/08/2022 08:22

Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam tổ chức lớp “Tập huấn nâng cao năng lực về xúc tiến đầu tư cho cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn”

Thông tin dự án đầu tư Nhà máy viên nén gỗ tại lô CN9, Cụm công nghiệp Krông Búk, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

08/08/2022 09:06

Thông tin dự án đầu tư Nhà máy viên nén gỗ tại lô CN9, Cụm công nghiệp Krông Búk, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin dự án đầu tư Nhà máy phân bón hữu cơ sinh học tại Cụm công nghiệp Krông Búk, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

08/08/2022 09:02

Thông tin dự án đầu tư Nhà máy phân bón hữu cơ sinh học tại Cụm công nghiệp Krông Búk, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

Thông báo thu hồi đất tại xã Cư Pơng (nay là xã Ea Sin), huyện Krông Búk của Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thái Dương

05/08/2022 08:50

Thông báo thu hồi đất tại xã Cư Pơng (nay là xã Ea Sin), huyện Krông Búk của Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thái Dương

Thông báo thu hồi đất tại xã Cư Pơng, huyện Krông Búk của Doanh nghiệp tư nhân thương mại Phú Hợp Thành

05/08/2022 07:41

Thông báo thu hồi đất tại xã Cư Pơng, huyện Krông Búk của Doanh nghiệp tư nhân thương mại Phú Hợp Thành

Thông tin dự án đầu tư xây dựng bến xe thị xã Buôn Hồ, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ

03/08/2022 09:01

Thông tin dự án đầu tư xây dựng bến xe thị xã Buôn Hồ, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ

Thông báo tiếp nhận văn bản Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

02/08/2022 08:04

Thông báo tiếp nhận văn bản Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Triển khai CV số 4704/BKHĐT-QLDT ngày 12/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

21/07/2022 10:18

Triển khai CV số 4704/BKHĐT-QLDT ngày 12/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Triển khai Quyết định số 610/QĐ-BXD ngày 13/7/2022 của Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021

21/07/2022 08:31

Triển khai Quyết định số 610/QĐ-BXD ngày 13/7/2022 của Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021

Thông báo chiêu sinh các khóa đào tạo khởi sự kinh doanh

06/07/2022 07:41

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thông báo chiêu sinh các khóa đào tạo khởi sự kinh doanh