Thông tin dự án đầu tư Nhà máy viên nén gỗ tại lô CN9, Cụm công nghiệp Krông Búk, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

08/08/2022 09:06

Thông tin dự án đầu tư Nhà máy viên nén gỗ tại lô CN9, Cụm công nghiệp Krông Búk, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin dự án đầu tư Nhà máy phân bón hữu cơ sinh học tại Cụm công nghiệp Krông Búk, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

08/08/2022 09:02

Thông tin dự án đầu tư Nhà máy phân bón hữu cơ sinh học tại Cụm công nghiệp Krông Búk, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

Thông tin dự án đầu tư xây dựng bến xe thị xã Buôn Hồ, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ

03/08/2022 09:01

Thông tin dự án đầu tư xây dựng bến xe thị xã Buôn Hồ, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ