Công bố Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho thành phố Buôn Ma Thuột.

17/03/2023 14:19

Công bố Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho thành phố Buôn Ma Thuột.

Hội nghị hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

27/02/2023 08:54

Hội nghị hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Tham vấn Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030

22/02/2023 14:54

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã bám sát các quan điểm, định hướng, mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của Đảng và Chính phủ đề ra.

Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

09/02/2023 16:11

Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

12/01/2023 15:07

Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Triển khai Nghị quyết số 72/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

06/01/2023 16:17

Triển khai Nghị quyết số 72/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

06/01/2023 16:16

Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Nhà máy chế biến và Silo chứa lúa gạo nông sản công nghệ cao tại Cụm công nghiệp Ea Đar, huyện Ea Kar của Công ty TNHH Gạo công nghệ cao Agroinpro Đắk Lắk

09/11/2022 07:53

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Nhà máy chế biến và Silo chứa lúa gạo nông sản công nghệ cao tại Cụm công nghiệp Ea Đar, huyện Ea Kar của Công ty TNHH Gạo công nghệ cao Agroinpro Đắk Lắk

Khởi sắc đầu tư

07/11/2022 09:49

Khởi sắc đầu tư

Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Trung tâm sửa chữa và kiểm chuẩn thiết bị y khoa tại đường Nguyễn Hồng Ưng, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH Thành Luân

02/11/2022 07:35

Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Trung tâm sửa chữa và kiểm chuẩn thiết bị y khoa tại đường Nguyễn Hồng Ưng, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH Thành Luân

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

26/10/2022 09:06

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Khảo sát trải nghiệm người dùng dịch vụ công trực tuyến

26/10/2022 08:19

Khảo sát trải nghiệm người dùng dịch vụ công trực tuyến

Chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế, để người dân sống hạnh phúc hơn

11/10/2022 10:00

Chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế, để người dân sống hạnh phúc hơn

Gặp gỡ các nhà tài trợ nước ngoài tại tỉnh Đắk Lắk năm 2022

29/09/2022 14:11

Gặp gỡ các nhà tài trợ nước ngoài tại tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Đắk Lắk tổ chức Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột

27/09/2022 14:16

Ban Tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.