Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

Cập nhật : 11/11/2020 10:41:00 SA - Số lượt đọc : 241

Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg  ngày 29/6/2011 và Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg  ngày 10/9/2018.

Tin khác
 
1 2
Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu