Đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Cư Bao

Tên dự án: Đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Cư Bao
Địa điểm: Xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
Hình thức đầu tư: 100% vốn của nhà đầu tư
Diện tích, quy mô: Diện tích 75 ha: + Giai đoạn 1: 50 ha + Giai đoạn 2: 25 ha
Vốn đầu tư dự kiến: 237 tỷ đồng
Thời gian hoạt động dự án: 50 năm
Tiến độ thực hiện dự án: Đi vào hoạt động sau 03 năm kể từ khi có Quyết định chủ trương đầu tư