Dự án đầu tư xây dựng cảng cạn

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng cảng cạn
Địa điểm: Huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk
Hình thức đầu tư: 100% vốn của nhà đầu tư
Diện tích, quy mô: 20 ha
Vốn đầu tư dự kiến: 150 tỷ đồng
Thời gian hoạt động dự án: 50 năm
Tiến độ thực hiện dự án: Đi vào hoạt động sau 03 năm kể từ khi có Quyết định chủ trương đầu tư