Khu du lịch quốc gia Yok Don

Tên dự án: Khu du lịch quốc gia Yok Don
Địa điểm: Huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk
Hình thức đầu tư: 100% vốn của nhà đầu tư
Diện tích, quy mô: 1.500 ha (Chưa bao gồm vùng đệm xung quanh)
Vốn đầu tư dự kiến: 1.000 tỷ đồng
Thời gian hoạt động dự án: 50 năm
Tiến độ thực hiện dự án: Đi vào hoạt động sau 05 năm kể từ khi có Quyết định chủ trương đầu tư