Xây dựng các nhà máy chế biến nông sản tại Khu công nghiệp Hòa Phú - Thành phố Buôn Ma Thuột

Tên dự án: Xây dựng các nhà máy chế biến nông sản tại Khu công nghiệp Hòa Phú - Thành phố Buôn Ma Thuột
Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Phú, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Hình thức đầu tư: 100% vốn của nhà đầu tư
Diện tích, quy mô: - Diện tích: 02-05ha/nhà máy - Quy mô: 50.000 tấn sản phẩm/ năm/ nhà máy
Mục tiêu: Chế biến cà phê, cao su, hồ tiêu, bơ, ca cao...
Vốn đầu tư dự kiến: 100-150 tỷ đồng/nhà máy
Thời gian hoạt động dự án: 50 năm
Tiến độ thực hiện dự án: Đi vào hoạt động 02 năm kể từ khi có quyết định chủ trương đầu tư