Xây dựng nhà máy chế tạo cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Phú - Thành phố Buôn Ma Thuột

Tên dự án: Xây dựng nhà máy chế tạo cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Phú - Thành phố Buôn Ma Thuột
Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Phú, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Hình thức đầu tư: 100% vốn của nhà đầu tư
Diện tích, quy mô: - Diện tích: 05 ha. - Quy mô: 5000 sản phẩm/năm
Mục tiêu: Sản xuất các loại máy kéo nông nghiệp, máy gặt đập và các thiết bị phục vụ ngành nông nghiệp
Vốn đầu tư dự kiến: 500 tỷ đồng
Thời gian hoạt động dự án: 50 năm
Tiến độ thực hiện dự án: Đi vào hoạt động sau 03 năm kể từ khi có Quyết định chủ trương đầu tư