Đắk Lắk: Kế hoạch Ngoại giao Văn hóa năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật : 26/02/2020 10:08:00 SA - Số lượt đọc : 23

Ngày 19/02/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1270/KH-UBND về Kế hoạch Ngoại giao Văn hóa năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk. Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 của Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh đến bạn bè quốc tế; qua đó, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và bền vững; phát huy vai trò, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các tổ chức hữu nghị và cá nhân trên địa bàn tỉnh trong công tác Ngoại giao văn hóa năm 2020.

Các hoạt động cụ thể như: công tác tuyên truyền và quảng bá (giới thiệu các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh liên quan đến Ngoại giao Văn hóa; giới thiệu hình ảnh con người, tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác, đầu tư về văn hóa, du lịch của tỉnh đến với bạn bè quốc tế; tuyên truyền quảng bá ASEAN năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk); Tổ chức các hoạt động, chương trình giao lưu văn hóa như: hưởng ứng các hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia; hưởng ứng các hoạt động chúc mừng nhân kỷ niệm năm tròn, năm lẻ năm thiết lập quan hệ ngoại giao với một số các quốc gia; trao đổi điện, thiệp, thư chúc mừng nhân dịp quốc khánh, ngày độc lập, sinh nhật Vua, Nữ hoàng các nước; hoạt động hưởng ứng ngày quốc tế Yoga; giao lưu văn hóa với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; giao lưu văn hóa với tỉnh Mondulkiri, Campuchia...
Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch này./.
T.C

Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu