Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2012 -2020 trên địa bàn tỉnh

Cập nhật : 29/10/2015 8:40:00 SA - Số lượt đọc : 295

UBND tỉnh có Quyết định số 833/QĐ-UBND, ngày 08/4/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2012 -2020 trên địa bàn tỉnh.

Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu