Đắk Lắk: UBND tỉnh ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh

Cập nhật : 18/01/2017 10:08:00 SA - Số lượt đọc : 500

Ngày 18/11/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Quy định trên gồm có 5 Chương với 21 Điều, quy định này quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, phát triển chợ; kinh doanh, khai thác, quản lý chợ; trách nhiệm quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chợ được điều chỉnh trong quy định này là chợ được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. Đối tượng áp dụng là các cơ quan có chức năng quản lý, phân phối quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh; các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động đầu tư, xây dựng, phát triển chợ, kinh doanh, khai thác, quản lý chợ trên địa bàn tỉnh và các tổ chức cá nhân có liên quan…

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND các huyện xây dựng, điều chỉnh bổ sung quy hoạch chợ, thẩm định phương án bố trí sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh về nội quy chợ hạng 1, tổng hợp kế hoạch đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo chợ hàng năm trên cơ sở quy hoạch và kế hoạch phát triển mạng lưới chợ đã phê duyệt, trên cơ sở đề xuất của UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.
Sở Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn các đơn vị kinh doanh quản lý chợ về huy động vốn và tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ; thực hiện phân bổ vốn cho các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo chợ bằng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, quản lý dự án đầu tư xây dựng nâng cấp chợ theo quy định; đồng thời giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng chợ từ ngân sách nhà nước và chính sách khuyến khích ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng chợ theo quy định.
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hướng dẫn các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bố trí quỹ đất và sử dụng đất để đầu tư xây dựng chợ theo kế hoạch hàng năm và 5 năm, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn và kiểm tra các công tác liên quan đến bảo vệ môi trường; hướng dẫn công tác giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 28/11/2016.
T.C

Tin khác
 
Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu