Thông báo khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp

Cập nhật : 30/05/2020 9:31:00 SA - Số lượt đọc : 221

Ngày 29/5/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông báo số 1211/TB-SKHĐT về thông báo khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp.
Theo đó, các cá nhân/đơn vị có nhu cầu tham dự đăng ký về Ban Tổ chức lớp học (Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân - Sở Kế hoạch và Đầu tư, ĐT: 0262.3843.354) để chuẩn bị tài liệu, mọi thông tin chi tiết, cụ thể liên hệ Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xin xem nội dung tại đây

Tin khác
 
1 2 3 4 5 ...
Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu