Đắk Lắk: UBND tỉnh đồng ý chủ trương lập Dự án Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Cập nhật : 22/06/2016 3:16:00 CH - Số lượt đọc : 667

Ngày 29/9/2015, UBND tỉnh ban hành văn bản số 7199/UBND-TCTM về Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, đối tượng nghiên cứu bao gồm toàn bộ hoạt động của mạng lưới chợ, Trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh; phạm vi quy hoạch trên toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Đắk Lắk; thời kỳ lập quy hoạch dùng để đánh giá thực trạng đến năm 2015, quy hoạch giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

 

 

UBND tỉnh giao Sở Công Thương làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện việc lập, thẩm định dự án Quy hoạch nêu trên theo đúng quy định hiện hành; Giao Sở Tài chính căn cứ dự toán Dự án Quy hoạch trên của Sở Công Thương, kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí vốn để Sở Công Thương thực hiện theo quy định hiện hành.

 

 

T.C

 

 


Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu