Đắk Lắk: Quyết định về việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Cập nhật : 26/03/2020 5:44:00 CH - Số lượt đọc : 170

Ngày 23/3/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 585/QĐ-UBND về Quyết định ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, tại Điều 1 của Quyết định có nêu rõ Phê duyệt kèm theo Quyết định này 117 quy trình (99 quy trình nội bộ và 18 quy trình nội bộ liên thông) trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, chi tiết tại Phụ lục I, II.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này, xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông của tỉnh (iGate).

Đính kèm Quyết định số 585

Tin khác
 
1 2 3 4 5 ...
Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu