Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đắk Lắk là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk, chịu sự quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư có Giám đốc, các Phó Giám đốc và các phòng chuyên môn giúp việc: Phòng Xúc tiến đầu tư, Phòng Hành chính Tổng hợp, phòng Cung cấp dịch vụ.

Liên hệ:

- Địa chỉ: 09 Nguyễn Tất Thành – TP. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk.

- Điện thoại: 0262.3778788; 0262.3957691

- Fax: 0262.3778788

- Email: ttxtdt@khdt.daklak.gov.vn

- Website: http://ipc.daklakdpi.gov.vn

Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu