Giới thiệu chung

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đắk Lắk là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk; có chức năng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư theo quy định của pháp luật.Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đắk Lắk là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk; có chức năng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 08 Trần Hưng Đạo, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- Điện thoại: 0262.3778788; 0262.3957691

- Fax: 0262.3778788

- Email: ttxtdt@khdt.daklak.gov.vn

- Website: http://ipc.daklakdpi.gov.vn

Quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đắk Lắk Xem tại đây/CMS/Content/User/46/QĐ 2169 về CN,NV trung tâm - Copy 1.pdf