Lĩnh vực thu hút đầu tư

 

Với mục tiêu tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư, mở rộng lĩnh vực, địa bàn và hình thức đầu tư, hướng vào những thị trường giàu tiềm năng và các tập đoàn kinh tế lớn, Đắk Lắk sẽ tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng nhằm nâng cao vị thế, cải thiện môi trường thu hút đầu tư vào địa phương. Trong thời gian tới, Đắk Lắk sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư vào những lĩnh vực:

Nông nghiệp Hướng đến phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất tập trung quy mô lớn, công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất, chế biến, bảo quản sau thu hoạch và tiêu thụ nông lâm sản. Về chăn nuôi thì khuyến khích các dự án chăn nuôi công nghiệp quy mô lớn gắn với công nghiệp chế biến thực phẩm. 

Công nghiệp Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản, năng lượng tái tạo, phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp nông thôn.

Du lịch Tập trung thu hút đầu tư xây dựng các khu du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao, du lịch sinh thái, đầu tư hệ thống khách sạn tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao. 

Thương mại, dịch vụ Tăng cường thu hút đầu tư xây dựng và kinh doanh các siêu thị, trung tâm thương mại.

Giáo dục - đào tạo Hướng đến xây dựng mới các trường, các trung tâm giáo dục đào tạo mang tính cấp vùng, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại, phát triển đội ngũ giảng viên có chuyên môn nghiệp vụ cao.