Môi trường đầu tư

 

Lãnh đạo ý thức được rằng bên cạnh tiềm năng và những ưu đãi, thì sự minh bạch, đáng tin cậy của cơ quan công quyền ở đị phương đóng góp không nhỏ vào sự thành công của các dự án đầu tư. Do đó, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý và môi trường thông thoáng cho các nhà đầu tư, đồng thời nỗ lực cải thiện công tác cải cách hành chính để tạo bước đột phá trong cung ứng dịch vụ công và thu hút đầu tư.

 

  CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI)

 

 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Đắk Lắk năm 2021 đạt 64,2 điểm, xếp hạng 34/63 tỉnh thành.  Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh; Và, Cải cách hành chính là một trong nhóm giải pháp trọng tâm mà lãnh đạo tỉnh đặt ra nhằm tạo môi trường tốt nhất cho nhà đầu tư.