Môi trường đầu tư

 

Lãnh đạo ý thức được rằng bên cạnh tiềm năng và những ưu đãi, thì sự minh bạch, đáng tin cậy của cơ quan công quyền ở đị phương đóng góp không nhỏ vào sự thành công của các dự án đầu tư. Do đó, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý và môi trường thông thoáng cho các nhà đầu tư, đồng thời nỗ lực cải thiện công tác cải cách hành chính để tạo bước đột phá trong cung ứng dịch vụ công và thu hút đầu tư.

 

  CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI)

 

 Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Đắk Lắk năm 2016 đạt 58,62 điểm, xếp hạng 28/63 tỉnh thành và xếp thứ 2 trong khu vực được xếp trong nhóm có chất lượng điều hành kinh tế Khá. Cải cách hành chính cũng là một trong 4 nhóm giải pháp đột phá phát triển mà lãnh đạo tỉnh đặt ra trong năm 2017 nhằm tạo môi trường tốt nhất cho nhà đầu tư.