Đề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể các điểm xây dựng phát triển cụm công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Cập nhật : 07/11/2016 9:42:00 SA - Số lượt đọc : 386

Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8428/UBND-CN gửi Thường trực HĐND tỉnh về Đề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể các điểm xây dựng phát triển cụm công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
Thực hiện Đề án trên, UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai rà soát, hoàn thiện hồ sơ Đề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể các điểm xây dựng phát triển cụm công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đến nay, hồ sơ Đề án quy hoạch đã hoàn chỉnh, UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thống nhất Đề án với những nội dung chính như sau: Về các điểm xây dựng phát triển cụm công nghiệp, giai đoạn 2015 – 2020 có 15 cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; giai đoạn 2020 – 2025 bổ sung 9 cụm công nghiệp.

Về nguồn vốn đầu tư hạ tầng do ngân sách Trung ương và địa phương bố trí vốn đầu tư hạ tầng và giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn. Giai đoạn 2015 – 2020, dự kiến khoảng 165 tỷ đồng (đầu tư từ nguồn vốn xây dựng cơ bản và nguồn sự nghiệp xử lý ô nhiễm môi trường đầu tư cho các dự án xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp); giai đoạn 2020 – 2025 dự kiến đầu tư ngân sách chiếm khoảng 15% tổng vốn đầu tư khoảng 220 tỷ đồng, phần còn lại 85% kêu gọi từ các thành phần kinh tế, đồng thời trong quá trình triển khai thực hiện sẽ kêu gọi các thành phần kinh tế đóng góp nhằm giảm tối đa vốn đầu tư từ ngân sách.
T.C

Tin khác
 
Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu