Danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư năm 2018, định hướng đến năm 2020

Cập nhật : 12/11/2018 7:18:00 SA - Số lượt đọc : 974

Đính kèm nội dung tại đây

Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu