CỤM CN BUÔN HỒ

Tên: CỤM CN BUÔN HỒ
Địa chỉ: Xã Pơng Đ’Rang, huyện Krông Buk: - Phía bắc giáp nghĩa địa và khu đất trồng cà phê. - Phía nam giáp đất Công ty Khai thác chế biến lâm sản Krông Buk. - Phía đông giáp Quốc lộ 14. - Phía tây giáp xã Ea Ngai.
Diện tích: Tổng diện tích cụm công nghiệp là 69 ha, trong đó: - Đất công nghiệp chiếm 69,32% - Đất giao thông chiếm 15,09% - Đất cây xanh + bến bãi chiếm 6,81% - Đất công trình công cộng, dịch vụ chiếm 3,01% - Đất công trình phụ trợ chiếm 5,77%
Lĩnh vực đầu tư:
Website: https://daklak.gov.vn/cac-khu-cong-nghiep/-/asset_publisher/bDngMUmMrWIw/content/cum-cong-nghiep-buon-ho
Bản đồ: