CỤM CN EA DAR

Tên: CỤM CN EA DAR
Địa chỉ: Thuộc xã Ea Đar, huyện Ea Kar: Phía đông Bắc giáp đất trồng cà phê. Phía tây bắc giáp Quốc lộ 26. Phía tây nam giáp khu dân cư. Phía đông nam giáp đất trồng cà phê.
Diện tích: 52 ha. Trong đó: - Đất công nghiệp chiếm 77,5% - Đất giao thông chiếm 14,4% - Đất cây xanh chiếm 2,9% - Đất trung tâm điều hành, công trình dịch vụ chiếm 2,3% - Đất công trình đầu mối chiếm 2,9%
Lĩnh vực đầu tư:
Website: https://daklak.gov.vn/cac-khu-cong-nghiep/-/asset_publisher/bDngMUmMrWIw/content/cum-cong-nghiep-ea-ar
Bản đồ: