Cụm công nghiệp Cư Kuin

Tên: Cụm công nghiệp Cư Kuin
Địa chỉ: Thôn Lô 13, Xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin - Phía Bắc giáp đất của Công ty TNHH Một thành viên cà phê Ea Tiêu. - Phía Nam giáp đất do UBND huyện quản lý. - Phía Đông giáp đất trồng cà phê của nhân dân xã Dray Bhăng. - Phía Tây giáp đất công ty TNHH
Diện tích: 75 ha, với các chỉ tiêu sử dụng đất như sau: - Đất công nghiệp chiếm 68 %; - Đất giao thông chiếm 12 %; - Đất cây xanh + bến bãi chiếm 10 %; - Đất công trình công cộng, dịch vụ chiếm 5 %; - Đất công trình phụ trợ chiếm 5 %.
Lĩnh vực đầu tư: Chế biến các sản phẩm từ Cà phê; Cao su; chế biến thức ăn gia súc; chế biến , bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; sản xuất các sản phẩm từ tinh bột; sản xuất vật liệu xây dựng không nung; sản xuất dịch vụ cơ khí; sản xuất sản phẩm nhựa; sản xuất phân bón vi sinh.
Website: https://daklak.gov.vn/cac-khu-cong-nghiep/-/asset_publisher/bDngMUmMrWIw/content/cum-cong-nghiep-cu-kuin
Bản đồ: